Ένας από τους αρχικούς στόχους ήταν και παραμένει η συνεργασία με άλλους παραγωγούς που έχουν ίδιες αξίες και οράματα, σκοπεύοντας στην ενδυνάμωση της προσπάθειας με ανθρώπινο και παραγωγικό δυναμικό  με νέες ιδέες για την αποτελεσματικότερη προώθηση των παραγόμενων  προϊόντων σε νέες αγορές . Είναι επίσης λογικό οι στόχοι να μεταβάλλονται στην διάρκεια , προσαρμοζόμενοι στις επικρατούσες συνθήκες , παρ’ όλα αυτά διαρκής στόχος  παραμένει η παραγωγή βιολογικών αρωματικών  φυτών  και βοτάνων με ιδιαίτερα ποιοτικά χαρακτηριστικά , καθώς και η προώθηση των παραγόμενων προιόντων με συνέπεια , αξιοπιστία και συνεχή προσπάθεια βελτίωσης  σε όλα τα  επίπεδα.

Salvia_2