Καρδιά  του εγχειρήματος μας , αποτέλεσε  η  ιδιόκτητη  φυτεία  με βότανα και αρωματικά φυτά , σε ιδιόκτητες  εκτάσεις στην Βόρεια Ελλάδα, χρησιμοποιώντας πρακτικές ορθής  γεωργικής  εκμετάλλευσης και επιλέγοντας τις αρχές της βιολογικής  καλλιέργειας , με σκοπό την προστασία  του  περιβάλλοντος  και κατά  συνέπεια την προστασία της Δημόσιας  Υγείας.

Για τους παραπάνω λόγους η  Aroma Mediterraneo  σε κανένα στάδιο της παραγωγικής  διαδικασίας δεν χρησιμοποιεί  αγροχημικά  , συμβάλλοντας στην προστασία της βιοποικιλότητας  της περιοχής μας με την δημιουργία αγροτικών προιόντων  με ταυτότητα και ποιότητα.